Indkaldelse til generalforsamling

04-02-2024 Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

22-02-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fredag d. 24. marts 2023 kl. 18.30

 

Generalforsamlingen afholdes på Rideklubben Birken, Herredsvejen 3, 8832 Skals

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens/bestyrelsens beretning
 3. Regnskabet fremlægges
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Afgående medlemmer: Lars Forsberg (ønsker genvalg) og Christina Madsen (ønsker genvalg), Sascha Victoria Lautrup Clausen (ønsker ikke genvalg)

Desuden er Martin Pedersen trådt ud af bestyrelsen.

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

 1. Valg af suppleanter

Suppleanter vælges for 2 år, der er ingen suppleanter på valg

 1. Valg af ungdomsrepræsentanter

Ungdomsrepræsentanter vælges for 1 år

 1. Valg af revisor/bilagskontrollanter
 2. Eventuelt

 

 

Forslag der ønskes behandlet skal sendes til info@rideklubbenbirken.dk senest d. 17/3-2023

 

Der serveres kaffe, the og kage.

Af hensyn til forplejningen, må I gerne melde jer til via begivenheden på Facebook.

 

Vi håber at se jer

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Rideklubben Birken

 

 

Læs mere

Rideklubben Birken - Ny organisation fra 1/4 - 2022

09-02-2022

Rideklubben Birken - Ny organisation fra 1/4 - 2022

Fra d. 1/4 - 2022 ændrer vi en smule på dagligdagen på Birken, nedenstående er bare en kort orientering om hvad der kommer til at ske fra d. 1/4 - 2022.
 

 • Rideklubben Birken består af en bestyrelse (5 personer, se det fine billede på tavlen eller på hjemmesiden) og over 300 medlemmer.
  Rideklubben overtager d. 1/4 ansvaret for såvel elevstalden som pensionærstalden.
  Det betyder at alle pensionærer fremover skal afregne direkte til klubben.
  Kontaktperson mellem klub og pensionær vil være Christina som også vil sørge for at opbevare hestepas og indsamle oplysninger til CHR-register m.m. (der bliver lavet en kontrakt på opstaldning).
  Det varsles samtidig at opstaldning kommer til at koste 2000kr/mdr. pr. boks.
   

Rideklubben lejer p.t. elevheste af Jens og det vil vi fortsat gøre.
(Det er ikke utænkeligt at klubben fremover selv har et antal elevheste)

Rideklubben har således det overordnede ansvar for drift, økonomi, arbejdsmiljø og i det hele taget at Birken fungerer til dagligt og at Birken udvikler sig fornuftigt i fremtiden. Det kan kun lade sig gøre med dedikerede medarbejdere (Jens, Lykke og Marie) og medlemmer (over 300) - I er alle uundværlige hvis Birken skal fungere.
  

 • Jens fortsætter som daglig leder og vil fortsat være en meget stor del af undervisning.
  Det er planen at Jens skal drosle lidt ned i arbejdstid, hvorved I (alle medlemmer) i højere grad må ”nøjes” med Lykke, Marie eller dem i bestyrelsen.
  Jens skal med sin store erfaring være med til at sikre Birken en god fremtid.
  Jens skal også være med til at sikre bevare den gode tone og at Birken fremadrettet fortsat er et rart sted at være for alle.
   
 • Lykke og Marie skal primært sikre at alle heste som er opstaldet på Birken bliver passet efter alle kunstens regler.
  I en tid hvor de mange af de unge hjælpere har lange dage i skolen skal Lykke og Marie også hjælpe med at få undervisningen til at køre problemfrit. De skal også bruge tid på at stalde, ridebaner og udendørsarealer kommer til fremstå lige så pænt som det plejer at være.

 

Alle medlemmer skal fremadrettet gøre som I plejer.
Rideklubben sætter utrolig stor pris på alle dem som hjælper til ifm. undervisning, stævner, arrangementer, daglig drift med maling af spring, rengøring, cafeen og meget mere.
Det kan helt sikkert også komme på tale at der bliver brug for en ekstra hånd til pasning af heste i weekender m.m.

Spørgsmål kan rettes til: info@rideklubbenbirken.dk eller formand@rideklubbenbirken.dk

 

Mvh.

Bestyrelsen, Rideklubben Birken

Læs mere

Heste-herpes omkring Viborg

21-01-2022

‼️‼️VIGTIG INFORMATION - opdatering ‼️‼️

D. 6.2.2022

I samråd med vores dyrlæge har vi besluttet igen at åbne for heste udefra. 
Hvis I har heste med, skal de have tjekket temperatur morgen og aften 3 dage, før de kommer på Birken.  
Der er stadig ikke adgang til stald og opsadlingsområder for heste udefra. Hestene vil i stedet blive lukket ind i ridehallen gennem den store port i enden.  
Tak for jeres hjælp og forståelse.

 

D. 21.1.2022

Rideklubben Birken lukker for alle heste udefra, da der er heste-herpes i området.
Hvis du er i kontakt med andre heste, eller kommer i andre stalde, skal du have været i bad, og dit tøj skal være vasket.
Har du normalt din egen hest med til undervisning, vil der være en elevhest til dig.

Læs mere

Julehilsen fra bestyrelsen 2021

24-12-2021

Bestyrelsen for Rideklubben Birken vil gerne ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

 • Tak for et år som har budt på mange spændende opgaver
 • Tak til de ansatte som får dagligdagen til at fungere.
 • Tak til alle de frivillige som troligt stiller op og giver en hånd med når der er brug for det.
 • Tak til alle de børn og unge der dagligt gør der muligt for nybegynderne, at få en tryg start på deres ridekarriere.
 • Tak til de frivillige i Café Svejk der gør det muligt at købe lidt lækkert i Rytterstuen.
 • Tak til alle jer elever der er basen for vi har en rideklub.
 • Tak til alle de frivillige i de forskellige udvalg. 
 • Stor tak til alle jer der støtter op om vores allesammens Birken.

 

Vi ser alle frem til år 2022 og håber Corona ikke får så meget at sige, så vi kan få gang i de aktiviteter der har været sat på pause de sidste par år.

Vi håber det bliver muligt at arrangerer et “frivillig – hjælper -arrangement” i løbet af det nye år, så vi kan få sagt tak til jer alle.

 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen, Rideklubben Birken

Læs mere

Nyhedsbrev 18. September 2021

19-09-2021

Birken d. 18.9.2021

 

 

Nyhedsbrev september 2021

 

Til  Alle medlemmer af Rideklubben Birken og pensionærer på Birken

Så kunne vi endelig skrive ud til alle jer om den kommende vintersæson, samt et lille kig tilbage på sommerperioden.

Efter 1 ½ år med Corona, nedlukninger, restriktioner og bekymringer om fremtiden kan vi nu sige ganske kort “Birken er heldigvis godt i gang igen” og der skal lyde en  stor tak til alle jer, der trofast har bakket op omkring Birken, alle udvalgene der arbejder bag kulissen med at få arrangementer op at køre igen, samt personalet der har arbejdet hård gennem hele perioden med pasning af vores firbenede venner på Birken.

Rideklubben Birken har haft en masse store udfordringer gennem de sidste år og står i en brydningstid hvor der stilles flere og flere krav til det, at drive Rideklub bl.a. flere krav om dokumentation og kontrakter. I den proces ser bestyrelsen det som deres vigtigste rolle at fremtidssikre Birken, samtidig med vi sammen bevarer den helt specielle stemning og ånd der omgiver Birken.

Elevhestene

En af de store og positive ting der er kommet styr på over sommerferien, er at elevhestene er flyttet i bokse og de stortrives - opstaldningen af elevhestene lever nu op til loven om hestehold.

Birkens Venner fik renoveret den gamle pensionærerstald med nyt tag, loft, vand mm. og en masse frivillige gjorde et fantastisk stykke arbejde - endnu engang tak for det.

Ny ejer – Ny pensionærerstald

En anden stor glædelig nyhed er at bygningerne og jorden på Herredsvejen 3, 8832 Skals pr. 1.10.2021 får ny ejer. Martin Pedersen har indgået en aftale med Birkens Venner om, at han køber jord og bygninger af dem og påbegynder opførelsen af en ny pensionærerstald til 24 heste.

Den nye pensionærerstald kommer til at ligge i forlængelse af den eksisterende stald – se de flotte tegninger på opslagstavlen ind til Ridehuset.

Byggeprocessen tager selvfølgelig tid, da der skal en ny byggetilladelse i hus (den har Martin indsendt) og selve opførelsen skal påbegyndes/afsluttes. 

Bygherre (Martin Pedersen) er i fuld gang med processen og første step er, at den midlertidige teltstald skal flyttes (se opslag på fb.- Lars Forsberg) søndag d. 19. September, så pladsen kan forberedes til den nye stald.

Fremadrettet vil Rideklubbens Birken stadigvæk leje sig ind på Herredsvejen 3, leje elevhestene og have ansatte undervisere, samt varetage alle de opgaver der allerede eksisterer i Rideklubben Birken.

Rideklubben Birkens bestyrelse bakker selvfølgelig op om bygningen af den nye pensionærerstald, da vi ved hvor meget det betyder at der en flok af aktive pensionærer på stedet. De skaber liv og mange af rideklubbens faste hjælper i dagligdagen findes der.

Bestyrelsen har fået følgende info vedr. opstaldning i byggeperioden

Frem til den nye stald står klar, vil opstaldning af alle pensionærerhestene på Herredsvejen 3, 8832 Skals, være i den opstillede teltstald.

Har man som pensionærer en evt. alternativ løsning for opstaldning i byggeperioden vil det også være en løsning – og man vil kunne skrive sig op til en boks i den nye stald, når den er indflytningsklar. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen ser det nye ejerskab og bygning af den nye stald som en unik mulighed for, at få skabt et solidt fundament fremadrettet for alle to-og firbenede brugere af Birken. 

Der er stadigvæk mange bestyrelsesopgaver og formaliteter der skal på plads i den kommende periode bl.a. at forenkle arbejdsgange, styrke synligheden og få strukturen fremadrettet på plads. Vi kender ikke svaret på alt, men vi oplever der en god fælles forståelse mellem ny ejer/udlejer, ansatte og bestyrelsen for at få dette her til at lykkedes.

Vi håber selvfølgelig også på en stor opbakning fra alle jer trofaste “Birkenfolk” – vi kan hver især meget, men i flok står vi stærkest ;0)

Vi henstiller til evt. spørgsmål stilles pr. mail til info@rideklubbenbirken.dk  og så vil vi løbende orientere ud i nyhedsbreve hvorledes det går i processen, samt besvare evt. spørgsmål så godt vi kan. 

 

Med venlig hilsen

 Bestyrelsen

Rideklubben Birken

 

 

 
   

 

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Bestyrelsen

01-07-2021

Den første måned er gået, og den nye bestyrelse har haft travlt med at skabe overblik og snakke med alle de mennesker, der hjælper til i dagligdagen og bag kulisserne for at få hele Birken til at køre.
Alle, vi har talt med, har været fuld af velvilje og gå-på-mod - tak for det!

I løbet af sommerferien vil Birkens Venner lægge nyt tag på pensionærstalden, så både elevhestene og pensionærernes heste kan få faste bokse at stå i efter ferien.
Pensionærer vil blive orienteret om flytning af skabe mv. I forbindelse med renoveringen.

Hold øje med Facebook, måske kan vi bruge en hjælpende hånd en time eller to i løbet af ferien.
Efter ferien vil vi fortsat arbejde mod, at Rideklubben Birken er et dejligt sted at lære at ride, og I kan allerede nu sætte x i kalenderen d. 2. og 10. oktober, hvor der igen er aktivitetsdage.

Ridelejr og miniridelejr må vi desværre undvære i år pga. Corona, men vi ser frem til et gensyn næste år.

Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside samt Facebook, hvor der løbende vil komme information om klubbens aktiviteter.

Rigtig god sommer - vi ses igen til undervisning i uge 33.

Mark, Lars, Trine, Martin og Christina

Læs mere

Rideklubben Birkens Bestyrelse Maj 2021

03-06-2021

Formand: Martin Pedersen tlf.:26873111

Næstformand: Lars Forsberg tlf.: 40719961

Kasserer: Trine Sander tlf.:91892280

Referent: Christina Madsen tlf.: 22372200

Mark Poulsen tlf.: 25601610

 

Suppleanter:
Sascha Lautrup Clausen
Torben Balle

Læs mere

Elite Smiley

19-06-2019

Birkens Café Svejk har siden 2017 fået glade smileys og har nu en Elite Smiley smiley

Læs mere