Nyhedsbrev 18. September 2021

19-09-2021

Birken d. 18.9.2021

 

 

Nyhedsbrev september 2021

 

Til  Alle medlemmer af Rideklubben Birken og pensionærer på Birken

Så kunne vi endelig skrive ud til alle jer om den kommende vintersæson, samt et lille kig tilbage på sommerperioden.

Efter 1 ½ år med Corona, nedlukninger, restriktioner og bekymringer om fremtiden kan vi nu sige ganske kort “Birken er heldigvis godt i gang igen” og der skal lyde en  stor tak til alle jer, der trofast har bakket op omkring Birken, alle udvalgene der arbejder bag kulissen med at få arrangementer op at køre igen, samt personalet der har arbejdet hård gennem hele perioden med pasning af vores firbenede venner på Birken.

Rideklubben Birken har haft en masse store udfordringer gennem de sidste år og står i en brydningstid hvor der stilles flere og flere krav til det, at drive Rideklub bl.a. flere krav om dokumentation og kontrakter. I den proces ser bestyrelsen det som deres vigtigste rolle at fremtidssikre Birken, samtidig med vi sammen bevarer den helt specielle stemning og ånd der omgiver Birken.

Elevhestene

En af de store og positive ting der er kommet styr på over sommerferien, er at elevhestene er flyttet i bokse og de stortrives - opstaldningen af elevhestene lever nu op til loven om hestehold.

Birkens Venner fik renoveret den gamle pensionærerstald med nyt tag, loft, vand mm. og en masse frivillige gjorde et fantastisk stykke arbejde - endnu engang tak for det.

Ny ejer – Ny pensionærerstald

En anden stor glædelig nyhed er at bygningerne og jorden på Herredsvejen 3, 8832 Skals pr. 1.10.2021 får ny ejer. Martin Pedersen har indgået en aftale med Birkens Venner om, at han køber jord og bygninger af dem og påbegynder opførelsen af en ny pensionærerstald til 24 heste.

Den nye pensionærerstald kommer til at ligge i forlængelse af den eksisterende stald – se de flotte tegninger på opslagstavlen ind til Ridehuset.

Byggeprocessen tager selvfølgelig tid, da der skal en ny byggetilladelse i hus (den har Martin indsendt) og selve opførelsen skal påbegyndes/afsluttes. 

Bygherre (Martin Pedersen) er i fuld gang med processen og første step er, at den midlertidige teltstald skal flyttes (se opslag på fb.- Lars Forsberg) søndag d. 19. September, så pladsen kan forberedes til den nye stald.

Fremadrettet vil Rideklubbens Birken stadigvæk leje sig ind på Herredsvejen 3, leje elevhestene og have ansatte undervisere, samt varetage alle de opgaver der allerede eksisterer i Rideklubben Birken.

Rideklubben Birkens bestyrelse bakker selvfølgelig op om bygningen af den nye pensionærerstald, da vi ved hvor meget det betyder at der en flok af aktive pensionærer på stedet. De skaber liv og mange af rideklubbens faste hjælper i dagligdagen findes der.

Bestyrelsen har fået følgende info vedr. opstaldning i byggeperioden

Frem til den nye stald står klar, vil opstaldning af alle pensionærerhestene på Herredsvejen 3, 8832 Skals, være i den opstillede teltstald.

Har man som pensionærer en evt. alternativ løsning for opstaldning i byggeperioden vil det også være en løsning – og man vil kunne skrive sig op til en boks i den nye stald, når den er indflytningsklar. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen ser det nye ejerskab og bygning af den nye stald som en unik mulighed for, at få skabt et solidt fundament fremadrettet for alle to-og firbenede brugere af Birken. 

Der er stadigvæk mange bestyrelsesopgaver og formaliteter der skal på plads i den kommende periode bl.a. at forenkle arbejdsgange, styrke synligheden og få strukturen fremadrettet på plads. Vi kender ikke svaret på alt, men vi oplever der en god fælles forståelse mellem ny ejer/udlejer, ansatte og bestyrelsen for at få dette her til at lykkedes.

Vi håber selvfølgelig også på en stor opbakning fra alle jer trofaste “Birkenfolk” – vi kan hver især meget, men i flok står vi stærkest ;0)

Vi henstiller til evt. spørgsmål stilles pr. mail til info@rideklubbenbirken.dk  og så vil vi løbende orientere ud i nyhedsbreve hvorledes det går i processen, samt besvare evt. spørgsmål så godt vi kan. 

 

Med venlig hilsen

 Bestyrelsen

Rideklubben Birken

 

 

 
   

 

Læs mere

AKTIVITETSDAGE 2. + 9. Oktober 2021

14-09-2021

Kære elever – store og små, nye og gamle

Så er det igen tid for AKTIVITETSDAGE

Helt nøjagtigt foregår det lørdagene den 2. og den 9. oktober 2021.

Det handler om dressur og spring, og afvikles som et elevstævne, med det formål at hygge os og have en dejlig dag sammen.
Her er ingen vindere og ingen tabere, alle deltagere får en roset efter endt ridt.

Alle elever på Birken kan være med – store og små, unge og gamle, nye og erfarne ryttere.

Tilmelding senest fredagene den 24. september. og 1. oktober

- på  https://www.rideklubbenbirken.dk/events (Event findes øverst på forsiden af hjemmesiden www.rideklubbenbirken.dk)

Husk, at der kun er én start pr. elev som rider på elevheste, og du vælger selv, om det skal være den 2. eller den 9.

Du er meget velkommen til at ride på din egen hest, og på egen hest må du have flere starter, hvis tidsplanen tillader det.

Pris pr. start: kr. 60,00

Husk at vælge elevhest eller privathest ved tilmelding, samt højde på spring hvis du vil springe.

Der vil komme starttider ud lige så snart tilmeldingerne er kommet ind og hestene er fordelt.

Husk at møde ca. en halv time før din starttid.

Dressur:

Du kan vælge mellem forskellige programmer fra LD-LA (LD1 er den letteste klasse, her kan alle være med både med og uden trækker;0)

Hvis du er i tvivl om, hvad der passer bedst til dit niveau og temperament, så spørg din underviser til råds.

Programmer kan findes på www.rideforbund.dk under ridesport/discipliner/dressur – eller hent app’en Dressur App til din telefon.

Bemærk: der er kun oplæser og trækker til LD 

Lørdag den 2. har vi dressur om formiddagen og spring om eftermiddagen. 
Lørdag den 9. har vi dressur hele dagen.

Spring:

Springning vil være udendørs, hvis vejret tillader det. Der kan springes på højderne 10 cm (bom på jord), 30, 40, 50, 60, 70 og 80 cm. Har du ikke selv hest, er der mulighed for at springe på en af elevhestene. Det kræver dog, at du har erfaring med at springe bane. Det er Jens, der bestemmer om du er erfaren nok til at låne en elevhest – og hvilke heste der må springe. 

Sidst, men ikke mindst:

Vi glæder os til et par gode aktivitetsdage med mange deltagere, og håber at se DIG.

 

Husk: ingen er for unge, for gamle, for dygtige eller for uøvede.

 

Læs mere

Corona information er fremadrettet at finde i menuen øverst på hjemmesiden.

11-08-2021

D. 19.9.2021: Corona information er fremadrettet, at finde i menuen øverst på hjemmesiden.
 

D. 10.8.2021

I den daglige gang på Birken er der d.d. (10-08-2021) ikke pålagt nogle corona ristriktioner, MEN vi skal alle støtte op om de gældende anbefalinger, så vi undgår smittespredning mellem hinanden - se opslag ved indgangene til Birken, hvor der også forefindes håndsprit😊.

Der er enkelte undtagelser vedr. stævner og krav om coronapas ved servering indendørs, men dette er ikke aktuelt p.t. i dagligdagen på Birken og der vil komme info ud hvis det bliver aktuelt.

 

Til brugere af elevheste og deres forældre

Efter kontakt med myndighedernes coronahotline I forbindelse med opstarten af ridehold d. 16.8.2021 anbefales det, foruden de alm. anbefalinger:

 • at alle ryttere spritter/vasker hænder inden de sætter sig op på elevhestene
 • at man bruger ridehandsker når man er til holdundervisning

Samtidig gøres der opmærksom på, at:

 • hovedtøj og sadler IKKE mere sprittes af mellem hver elev/ridetime, men man er velkommen til at tage en vådserviet, som står på bænken i ridehuset og selv aftørre hovedtøj og sadler inden man sætter sig op.
 • der igen åbnes op for lån af hjelme og sikkerhedsveste, men vi opfordre til man bruger sit eget udstyr, hvis muligt og gør opmærksom på de ikke rengøres mellem lån, men man er også her velkommen til, at tage en vådserviet og tørre det lånte af.

Samlet oversigt over råd og anbefalinger vedr. Corona smitte kan ses her:

https://www.rideklubbenbirken.dk/zakobo/upload/filemanager/Ringbind1.pdf

 

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Bestyrelsen

01-07-2021

Den første måned er gået, og den nye bestyrelse har haft travlt med at skabe overblik og snakke med alle de mennesker, der hjælper til i dagligdagen og bag kulisserne for at få hele Birken til at køre.
Alle, vi har talt med, har været fuld af velvilje og gå-på-mod - tak for det!

I løbet af sommerferien vil Birkens Venner lægge nyt tag på pensionærstalden, så både elevhestene og pensionærernes heste kan få faste bokse at stå i efter ferien.
Pensionærer vil blive orienteret om flytning af skabe mv. I forbindelse med renoveringen.

Hold øje med Facebook, måske kan vi bruge en hjælpende hånd en time eller to i løbet af ferien.
Efter ferien vil vi fortsat arbejde mod, at Rideklubben Birken er et dejligt sted at lære at ride, og I kan allerede nu sætte x i kalenderen d. 2. og 10. oktober, hvor der igen er aktivitetsdage.

Ridelejr og miniridelejr må vi desværre undvære i år pga. Corona, men vi ser frem til et gensyn næste år.

Hold øje med kalenderen på vores hjemmeside samt Facebook, hvor der løbende vil komme information om klubbens aktiviteter.

Rigtig god sommer - vi ses igen til undervisning i uge 33.

Mark, Lars, Trine, Martin og Christina

Læs mere

Rideklubben Birkens Bestyrelse Maj 2021

03-06-2021

Formand: Martin Pedersen tlf.:26873111

Næstformand: Lars Forsberg tlf.: 40719961

Kasserer: Trine Sander tlf.:91892280

Referent: Christina Madsen tlf.: 22372200

Mark Poulsen tlf.: 25601610

 

Suppleanter:
Sascha Lautrup Clausen
Torben Balle

Læs mere

Birken åbner op for de sidste undervisningshold mandag den 8. marts

07-03-2021

Så har Jens vurderet, at det er ansvarligt at åbne op for de sidste undervisningshold. Desværre er det med undtagelse af handicaphold, der stadig må afvente besked direkte fra Jens. I er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte ham, hvis I har spørgsmål.

En undtagelse i forsamlingsforbuddet gør, at man ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter fra 1. marts, må være op til 25 personer.

Alt undervisning foregår udendørs.

Vejret kan påvirke undervisningen
Da det er årstiden, hvor regn, frost og blæst kan blive en hindring for afholdelse af undervisning, vil vi skrive på vores Facebookside, så snart vi ved at undervisningen bliver aflyst.

Så følg med her på vores Facebookside.

-= Meld afbud hvis I ikke kan deltage i undervisningen =-
Jens vil gerne, at I husker at melde afbud, hvis man ved, at I ikke kan komme til undervisning. Send en SMS til Jens på 40274440 – gerne dagen før, hvis I ved det allerede der.

Når du kommer til undervisning

 • Kom kort før du skal have undervisning og giv plads til nye hold, når du er færdig.
 • Kom ikke flere end nødvendigt.
 • Vask og sprit hænder ofte
 • Du skal ride med handsker og det vil være en god ide, at vaske dine handsker når du har været til undervisning.

Vi spritter udstyr løbende, men vær opmærksom på, at hestens udstyr, dørhåndtag og andre kontaktpunkter, kan være en potentiel smittekilde. Undgå indirekte smitte - rør dig ikke i ansigtet.

Kan man låne ridehjelm og sikkerhedsvest?
Nej det kan man desværre forsat ikke låne af klubben.

Læs desuden vores Covid-19 retningslinjer for 1. marts i tidligere opslag.

Tak til alle frivillige der i kulde og blæst hjælper på banerne. I er for seje.

Har du spørgsmål til ovenstående så send en mail til formand@rideklubbenbirken.dk eller ring på 40132002.

Læs mere

Covid-19 retningslinjer på Birken pr. 6. maj

28-02-2021

Fra 6. maj er der igen indendørsundervisning for alle aldersgrupper og med samme regler ift. forsamlingsloft. 

 • Forsamlingsforbuddet indendørs lyder på 25 personer pr. 6. maj. Dette gælder nu alle aldersgrupper.
 • Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 75 personer pr. 6. maj. Dette gælder nu alle aldersgrupper.

Træner/underviser og andre nødvendige hjælpere tæller med i begge tilfælde.

Må der afholdes privatundervisning og stævner?
Der må gerne afholdes privatundervisning og stævner. Som ved afholdelse af normal undervisning, må der indendørs forsamles op til 25 personer inkl. trænere, hjælpere og tilskuere og 75 personer udendørs..Stævner kan afholdes i loops, hvis forsamlingsforbuddet ikke kan overholdes. Planlægningen skal ske under hensyntagen til afholdelse af den daglige undervisning.

Hvor mange må der være i staldene?
I staldene må der være en person pr. 4 m2, men vi skal samtidig have minimum 1 meters (gerne 2 meter) afstand til hinanden. På Birken betyder det i praksis, at vi skal være opmærksom på at holde afstand til hinanden og ikke så meget, hvor mange vi er i stalden.

Kommer det til at knibe med pladsen er reglen, at det er ryttere frem for hjælpere/tilskuere.

Krav om coronapas
Som så mange andre steder, er der ved indendørsidræt, i nogle tilfælde, også krav om coronapas.

Der gælder følgende for de forskellige aldersgrupper:

 • Børn og unge under 18 skal ikke fremvise gyldigt coronapas 
 • Voksne over 18 år (så snart man er fyldt 18 år) skal fremvise gyldigt coronapas

Der er ikke krav om coronapas for trænere, nødvendige hjælpere eller den som følger barnet til undervisning.
Der er ikke krav om coronapas ved udendørs idrætsaktiviteter.

Hvad er et gyldigt coronapas?

Negativ COVID-19 test
Du kan bruge en negativ test som dokumentation, hvis testen er højest 72 timer gammel. Den negative test kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest.
Du kan finde din negative testsvar i MinSundhed app’en eller sundhed.dk på telefonen eller du kan printe testresultatet fra sundhed.dk. Du kan også bruge det testsvar, fx en sms, du modtager fra de private testudbydere, som dokumentation for en negativ hurtigtest.

Gennemført vaccination 
Din vaccination vil være gyldig som dokumentation fra 2 uger efter, du har fået den afsluttende vaccinedosis. 
Du kan finde dit vaccinationspas i MinSundhed app’en eller sundhed.dk på telefonen eller du kan printe testresultatet fra sundhed.dk.

Tidligere smittet med COVID-19
Er du tidligere smittet med COVID-19, kan du bruge det som dokumentation ved at vise testsvaret fra din positive test. Din positive test skal være foretaget inden for de seneste 14-180 dage for at være gyldig som dokumentation. 
Du kan finde din positive test i MinSundhed app’en eller sundhed.dk på telefonen eller du kan printe testresultatet fra sundhed.dk.

Hvem og hvor skal man bruge mundbind?
Alle personer over 12 år skal som udgangspunkt bære mundbind indendørs. Kravet gælder så snart man har tag over hovedet.

Kravet gælder ikke for:

 • Personer under 12 år
 • Rytterne mens de rider
 • Personer der sidder ned

Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind. Mundbind kan ikke købes på Birken.

Som opstalder på Birken
Vi opfordre dig som ryttere til at stå ved din egen boks når du vil pusle om din hest, hold minimum 1 meters afstand til hinanden, benyt den opsatte spritdispenser ved porten og benyt mundbind.

VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT
Alle skal kontakte Birken, hvis man bliver testet positiv for Covid-19 eller er nær kontakt og har været på Birken i dagene op til. Kontakt formanden på formand@rideklubbenbirken.dk.

Husk forsat at…

 • Holde minimum 2 meters afstand til andre
 • Vaske dine hænder ofte eller brug håndsprit
 • Hoste og nyse i ærmet
 • Bruge mundbind når du ikke er siddende
 • Blive væk fra Birken ved alle symptomer på sygdom, også uden positiv Covid-19 test

Hent og aktiver smitte|stop app’en
Vi opfordrer alle til at hente og aktivere smitte|stop app’en. Du kan hente den i App Store eller Google play.

Læs mere

Elite Smiley

19-06-2019

Birkens Café Svejk har siden 2017 fået glade smileys og har nu en Elite Smiley smiley

Læs mere