Birken afholder generalforsamling den 28. maj 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Fredag den 28. maj 2021 kl. 18.30

Generalforsamlingen afholdes på Birken, Herredsvejen 3, 8832 Skals

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet fremlægges
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Der skal vælges minimum 5 personer til bestyrelsen.
  Henriette Wulff, Torben Balle og Peter Busk er på valg, men ønsker ikke genvalg.
  Sara Langkilde, Trine Asmussen og Anders Christensen udtræder af bestyrelsen.
 6. Valg af suppleanter
  Der skal vælges 2 suppleanter
  Rita Vestergaard og Pia Ørum Skytte stopper som suppleanter.
 7. Valg af ungdomsrepræsentant
 8. Valg af revisor (2)
 9. Eventuelt

Vigtigt! Alle deltagerne skal have og fremvise et gyldigt coronapas
Du skal kunne dokumentere, at du er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ for Covid-19 inden for de seneste 72 timer. Coronapasset skal fremvises ved ankomst.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 20. maj 2021 sendes skriftligt til formand@rideklubbenbirken.dk.
Da der i disse tider er begrænsning på pladsen i caféen, kan det blive nødvendigt at holde forsamlingen i ridehallen. Det vil være en stor hjælp, hvis du/I vil sende en mail til info@rideklubbenbirken.dk med besked om, hvor mange du/I kommer. Der serveres kaffe, the og kage.

 

Hilsen Rideklubben Birkens bestyrelse                              

Læs mere

Indendørsundervisning for ALLE - uanset alder

VIGTIG INFORMATION VEDR. KRAV OM FREMVISNING AF CORONAPAS

Dansk Ride Forbund er 6/5 blevet skarpere på, hvem der skal have og fremvise gyldigt coronapas, når der er indendørs aktiviteter. Bl.a. voksne pårørende er nu en del af dem der skal fremvise gyldigt coronapas. 

KRAV TIL CORONAPAS
Som så mange andre steder, er der ved indendørsidræt, i nogle tilfælde, også krav om coronapas.

Der gælder følgende for de forskellige aldersgrupper:

 • Børn og unge under 18 år skal ikke fremvise gyldigt coronapas
 • Voksne over 18 år (så snart man er fyldt 18 år) skal fremvise gyldigt coronapas.
  Både udøvere og eventuelle pårørende, som ikke deltager i eller hjælper med undervisningen, skal fremvise gyldigt coronapas, for at få adgang til den indendørs aktivitet (undervisning, stævner, samlinger o.l.).
  Man vil derfor skulle forevise coronapasset til træneren mv. i forbindelse med ankomst til den pågældende idrætsaktivitet.

Der er ikke krav om coronapas:

 • for trænere, ansatte eller nødvendige voksne (f.eks. forældre, der hjælper/trækker på et elevhold)
 • ved udendørs idrætsaktiviteter.

HVAD ER ET GYLDIGT CORONAPAS?

Negativ COVID-19 test
Du kan bruge en negativ test som dokumentation, hvis testen er højest 72 timer gammel. Den negative test kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest.
Du kan finde din negative testsvar i MinSundhed app’en eller sundhed.dk på telefonen eller du kan printe testresultatet fra sundhed.dk. Du kan også bruge det testsvar, fx en sms, du modtager fra de private testudbydere, som dokumentation for en negativ hurtigtest.

Gennemført vaccination 
Din vaccination vil være gyldig som dokumentation fra 2 uger efter, du har fået den afsluttende vaccinedosis. 
Du kan finde dit vaccinationspas i MinSundhed app’en eller sundhed.dk på telefonen eller du kan printe testresultatet fra sundhed.dk.

Tidligere smittet med COVID-19
Er du tidligere smittet med COVID-19, kan du bruge det som dokumentation ved at vise testsvaret fra din positive test.
Din positive test skal være foretaget inden for de seneste 14-180 dage for at være gyldig som dokumentation. 
Du kan finde din positive test i MinSundhed app’en eller sundhed.dk på telefonen eller du kan printe testresultatet fra sundhed.dk.

FORSAMLINGSFORBUDDET HÆVET

 • Forsamlingsforbuddet indendørs lyder på 25 personer pr. 6. maj. Dette gælder nu alle aldersgrupper.
 • Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 75 personer pr. 6. maj. Dette gælder nu alle aldersgrupper.

Træner/underviser og andre nødvendige hjælpere tæller med i begge tilfælde.

ANDRE RESTRIKTIONER
Alle andre restriktioner er stadig gældende. Er du over 12 år og ikke fritaget for at bruge mundbind, skal du stadig bruge mundbind indendørs (tag over hovedet) når du er stående og gående. Udendørs er der ikke krav om mundbind. Vi skal mindst holde 1 meters afstand til hinanden – gerne 2 meter, spritte/vaske hænder OG blive hjemme, hvis man har mistanke om at være nærkontakt, har feber eller andre symptomer på sygdom.

Læs mere

Birken åbner op for de sidste undervisningshold mandag den 8. marts

Så har Jens vurderet, at det er ansvarligt at åbne op for de sidste undervisningshold. Desværre er det med undtagelse af handicaphold, der stadig må afvente besked direkte fra Jens. I er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte ham, hvis I har spørgsmål.

En undtagelse i forsamlingsforbuddet gør, at man ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter fra 1. marts, må være op til 25 personer.

Alt undervisning foregår udendørs.

Vejret kan påvirke undervisningen
Da det er årstiden, hvor regn, frost og blæst kan blive en hindring for afholdelse af undervisning, vil vi skrive på vores Facebookside, så snart vi ved at undervisningen bliver aflyst.

Så følg med her på vores Facebookside.

-= Meld afbud hvis I ikke kan deltage i undervisningen =-
Jens vil gerne, at I husker at melde afbud, hvis man ved, at I ikke kan komme til undervisning. Send en SMS til Jens på 40274440 – gerne dagen før, hvis I ved det allerede der.

Når du kommer til undervisning

 • Kom kort før du skal have undervisning og giv plads til nye hold, når du er færdig.
 • Kom ikke flere end nødvendigt.
 • Vask og sprit hænder ofte
 • Du skal ride med handsker og det vil være en god ide, at vaske dine handsker når du har været til undervisning.

Vi spritter udstyr løbende, men vær opmærksom på, at hestens udstyr, dørhåndtag og andre kontaktpunkter, kan være en potentiel smittekilde. Undgå indirekte smitte - rør dig ikke i ansigtet.

Kan man låne ridehjelm og sikkerhedsvest?
Nej det kan man desværre forsat ikke låne af klubben.

Læs desuden vores Covid-19 retningslinjer for 1. marts i tidligere opslag.

Tak til alle frivillige der i kulde og blæst hjælper på banerne. I er for seje.

Har du spørgsmål til ovenstående så send en mail til formand@rideklubbenbirken.dk eller ring på 40132002.

Læs mere

Find os her

Adresse

Herredsvejen 3, 8832 Skals

Telefon

86694440