Indkaldelse til generalforsamling

22-02-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fredag d. 24. marts 2023 kl. 18.30

 

Generalforsamlingen afholdes på Rideklubben Birken, Herredsvejen 3, 8832 Skals

 

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens/bestyrelsens beretning
  3. Regnskabet fremlægges
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Afgående medlemmer: Lars Forsberg (ønsker genvalg) og Christina Madsen (ønsker genvalg), Sascha Victoria Lautrup Clausen (ønsker ikke genvalg)

Desuden er Martin Pedersen trådt ud af bestyrelsen.

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

  1. Valg af suppleanter

Suppleanter vælges for 2 år, der er ingen suppleanter på valg

  1. Valg af ungdomsrepræsentanter

Ungdomsrepræsentanter vælges for 1 år

  1. Valg af revisor/bilagskontrollanter
  2. Eventuelt

 

 

Forslag der ønskes behandlet skal sendes til info@rideklubbenbirken.dk senest d. 17/3-2023

 

Der serveres kaffe, the og kage.

Af hensyn til forplejningen, må I gerne melde jer til via begivenheden på Facebook.

 

Vi håber at se jer

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Rideklubben Birken