Du må bruge Birkens faciliteter hvis du

  1. betaler for holdundervisning
  2. har en hest/pony opstaldet på Birken
  3. anvender faciliteterne ifm. ryttermærkeundervisning
  4. som ikkemedlem deltager i stævner på Birken
  5. modtager privatundervisning på Birken (her betales 25,- til klubben for hver undervisning)

Faciliteterne skal benyttes under hensyntagen til andre og når der ikke afholdes undervisning. Man kan som rytter ikke lægge beslag på en hel ridebane. 

Du skal rydde op efter sig selv og samler op efter hesten.


Spørgsmål rettes til formand@rideklubbenbirken.dk