Facilitetskort

Birkens faciliteter er til for at blive brugt, men der er også en del udgifter forbundet med at holde banerne gode og brugbare.
For eksempel har vi i efteråret 2022 fået renset dræn og forbedret lysforholdende på den store bane.

Du skal have et facilitetskort for at benytte Birkens faciliteter, medmindre


Faciliteterne kan benyttes når der ikke afholdes undervisning, arrangementer og lign. og skal ske under hensyntagen til andre. Man må selv forsøge at holde sig orienteret via facebook f.eks., men det kan ikke forventes at det altid står skrevet hvornår banerne er optaget. 
Man kan som rytter ikke lægge beslag på en hel ridebane. 
Man skal rydde op efter sig selv og samle op efter hesten! Det gælder ikke kun på banerne. 

Kortet er personligt, og følger således ikke hesten.
 

Prisen for facilitetskort er

Facilitetskort og evt. Klub kontingent købes under menupunktet 'Tilmelding'.
 

Såfremt man er medlem af klubben (dvs. betaler kontingent) er det muligt at betale for at bruge faciliteterne pr. gang. Dette sker ved at der indbetales 30 kr. til mobilepay 433859. Denne løsning er kun mulig for medlemmer.

Ved privatundervisning betales der stadig til brug af bane, uanset om man er opstalder, har facilitetskort eller lign.
 

Spørgsmål rettes til kasserer@rideklubbenbirken.dk