Nyhedsbrev 18. September 2021

19-09-2021

Birken d. 18.9.2021

 

 

Nyhedsbrev september 2021

 

Til  Alle medlemmer af Rideklubben Birken og pensionærer på Birken

Så kunne vi endelig skrive ud til alle jer om den kommende vintersæson, samt et lille kig tilbage på sommerperioden.

Efter 1 ½ år med Corona, nedlukninger, restriktioner og bekymringer om fremtiden kan vi nu sige ganske kort “Birken er heldigvis godt i gang igen” og der skal lyde en  stor tak til alle jer, der trofast har bakket op omkring Birken, alle udvalgene der arbejder bag kulissen med at få arrangementer op at køre igen, samt personalet der har arbejdet hård gennem hele perioden med pasning af vores firbenede venner på Birken.

Rideklubben Birken har haft en masse store udfordringer gennem de sidste år og står i en brydningstid hvor der stilles flere og flere krav til det, at drive Rideklub bl.a. flere krav om dokumentation og kontrakter. I den proces ser bestyrelsen det som deres vigtigste rolle at fremtidssikre Birken, samtidig med vi sammen bevarer den helt specielle stemning og ånd der omgiver Birken.

Elevhestene

En af de store og positive ting der er kommet styr på over sommerferien, er at elevhestene er flyttet i bokse og de stortrives - opstaldningen af elevhestene lever nu op til loven om hestehold.

Birkens Venner fik renoveret den gamle pensionærerstald med nyt tag, loft, vand mm. og en masse frivillige gjorde et fantastisk stykke arbejde - endnu engang tak for det.

Ny ejer – Ny pensionærerstald

En anden stor glædelig nyhed er at bygningerne og jorden på Herredsvejen 3, 8832 Skals pr. 1.10.2021 får ny ejer. Martin Pedersen har indgået en aftale med Birkens Venner om, at han køber jord og bygninger af dem og påbegynder opførelsen af en ny pensionærerstald til 24 heste.

Den nye pensionærerstald kommer til at ligge i forlængelse af den eksisterende stald – se de flotte tegninger på opslagstavlen ind til Ridehuset.

Byggeprocessen tager selvfølgelig tid, da der skal en ny byggetilladelse i hus (den har Martin indsendt) og selve opførelsen skal påbegyndes/afsluttes. 

Bygherre (Martin Pedersen) er i fuld gang med processen og første step er, at den midlertidige teltstald skal flyttes (se opslag på fb.- Lars Forsberg) søndag d. 19. September, så pladsen kan forberedes til den nye stald.

Fremadrettet vil Rideklubbens Birken stadigvæk leje sig ind på Herredsvejen 3, leje elevhestene og have ansatte undervisere, samt varetage alle de opgaver der allerede eksisterer i Rideklubben Birken.

Rideklubben Birkens bestyrelse bakker selvfølgelig op om bygningen af den nye pensionærerstald, da vi ved hvor meget det betyder at der en flok af aktive pensionærer på stedet. De skaber liv og mange af rideklubbens faste hjælper i dagligdagen findes der.

Bestyrelsen har fået følgende info vedr. opstaldning i byggeperioden

Frem til den nye stald står klar, vil opstaldning af alle pensionærerhestene på Herredsvejen 3, 8832 Skals, være i den opstillede teltstald.

Har man som pensionærer en evt. alternativ løsning for opstaldning i byggeperioden vil det også være en løsning – og man vil kunne skrive sig op til en boks i den nye stald, når den er indflytningsklar. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen ser det nye ejerskab og bygning af den nye stald som en unik mulighed for, at få skabt et solidt fundament fremadrettet for alle to-og firbenede brugere af Birken. 

Der er stadigvæk mange bestyrelsesopgaver og formaliteter der skal på plads i den kommende periode bl.a. at forenkle arbejdsgange, styrke synligheden og få strukturen fremadrettet på plads. Vi kender ikke svaret på alt, men vi oplever der en god fælles forståelse mellem ny ejer/udlejer, ansatte og bestyrelsen for at få dette her til at lykkedes.

Vi håber selvfølgelig også på en stor opbakning fra alle jer trofaste “Birkenfolk” – vi kan hver især meget, men i flok står vi stærkest ;0)

Vi henstiller til evt. spørgsmål stilles pr. mail til info@rideklubbenbirken.dk  og så vil vi løbende orientere ud i nyhedsbreve hvorledes det går i processen, samt besvare evt. spørgsmål så godt vi kan. 

 

Med venlig hilsen

 Bestyrelsen

Rideklubben Birken