Opdaterede Covid-19 retningslinjer på Birken

22-11-2020

Opdateret 22. november 2020

Vi tilpasser vores retningslinjer for ophold på Birken og det bliver nu nemmere at være tilskuer til undervisning og at opholde sig i Café lokalet. Alle bedes læse det igennem, med fokus på ophold i ridehal og Café lokale.

Højest 10 personer i stalde og baner

Der må højest være 10 personer på samme tid i henholdsvis elevstalden, i pensionærstalden og på inde- og udendørsbanerne når man modtager undervisning.

Specielle regler når børn og unge under 21 år modtager undervisning

For børn og unge under 21 år er forsamlingsforbuddet på 50 personer inkl. underviser og nødvendige hjælpere. Er der forsamlet mere end 10 børn og unge under 21 år, inkl. underviser og nødvendige hjælpere, må der ikke være øvrige personer over 21 år til stede på banen.

Ophold i ridehal som tilskuer

Opholder man sig i ridehallen når der er undervisning, skal man som tilskuer sidde på bænken. Der skal være minimum 1 meters afstand til andre. Er der ikke plads på bænker kan man gå i Café lokalet eller udendørs.

Ophold i Café lokale – max 20 personer

Opholder man sig i Café lokalet skal man som udgangspunkt være siddende. Der må opholde sig op til 20 personer i lokalet. Husk afstand på minimum 1 meter - gerne 2 meter. Der er ikke længere forbud mod at spise medbragt mad på Birken, men husk at lokalet er forbeholdt dem der ledsager en rytter som modtager undervisning. Er der ikke plads i Café lokalet kan man sætte sig på bænken i ridehallen eller gå udendørs.

Brug af mundbind

Alle personer over 12 år skal bære mundbind indendørs. Kravet gælder ikke for:

Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind.

Du skal selv medbringe mundbind - de kan ikke købes på Birken.

LÆS ALLE RETNINGSLINJERNE HER