Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
Torsdag den 2. juli 2020 kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes på Birken, Herredsvejen 3, 8832 Skals 

 Dagsorden 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 1. Formandens beretning 

 1. Regnskabet fremlægges 

 1. Behandling af indkomne forslag 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  Vi må desværre sige farvel til tre bestyrelsesmedlemmer der, fordi de ikke længere harrelation til Birken eller af personlige årsager, har valgt ikke at genopstille. Vi takker for derestid i bestyrelsen og det arbejde de har lagt i klubben. Birken skal derfor bruge tre nye medlemmer som brænder for stedet. På valg er: 
  Dorthe Kristensen (modtager ikke genvalg), Michael Stougaard (modtager ikke genvalg) ogLene Marie Sørensen (modtager ikke genvalg). 

 1. Valg af suppleanter 

 1. Valg af ungdomsrepræsentant 

 1. Valg af revisor (2) 

 1. Uddeling af præmier til vindere af championat 2019 

 1. Udnævnelse af ‘Årets ildjæl’  

 1. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 25. juni 2020 sendes skriftligt tilformanden på formand@rideklubbenbirken.dk. 
Da der i disse tider er begrænset plads i caféen, og vi derfor kan blive nødt til at holde forsamlingen i ridehallen, må I meget gerne tilmelde jer på formand@rideklubbenbirken.dk. Der serveres kaffe, the og kage.  
 

Hilsen Birkens bestyrelse