Covid-19 retningslinjer - opdateret 28. oktober 2020

Alle bedes læse nedenstående retningslinjer for ophold på Birken, inden de kommer på Birken.

Højest 10 personer på samme sted samtidig
Der må højest være 10 personer i henholdsvis elevstalden, i pensionærstalden, på hver bane, i hallen og i rytterstuen på samme tid. Kan man ikke overholde dette max-antal, skal man finde et andet sted at opholde dig.

Specielle regler for børn og unge under 21 år
For børn og unge under 21 år er forsamlingsforbuddet på 50 personer inkl. underviser og nødvendige hjælpere. Er der forsamlet mere end 10 børn og unge, inkl. underviser og nødvendige hjælpere, så må der ikke være flere personer over 21 år til stede.

Brug af mundbind
Fra 29/10 skal alle personer over 12 år bære mundbind indendørs. Kravet gælder ikke for:

Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind.

Du skal selv medbringe mundbind - de kan ikke købes på Birken.

Ting du skal være opmærksom på

Som opstalder må du gerne være på Birken
Som opstalder må du selvfølgelig gerne færdes på Birken og i pensionærstalden ved din hest. Dog skal du være opmærksom på, at ridehallen er forbeholdt ryttere, underviser og nødvendige hjælpere, når der afholdes undervisning. Der må højest være 10 personer samtidig i stalden, så når man max-antallet, så er stalden forbeholdt ryttere med hest opstaldet og personale. Stå ved din egen boks når du vil pusle om din hest, hold god afstand til hinanden og benyt den opsatte spritdispenser ved porten.

VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT
Alle skal kontakte Birken, hvis man bliver testet positiv for Covid-19 og har været på Birken i dagene op til man fik symptomer eller blev testet positiv. Kontakt formanden på 4013 2002 eller på formand@rideklubbenbirken.dk.

Hent og aktiver smitte|stop app’en
Vi opfordrer alle til at hente og aktivere smitte|stop app’en. LÆS MERE HER

Husk forsat at…

N.B. Politiet straffer overtrædelse af reglerne om mundbind og forsamling med en bøde på 2.500 kroner.