Opstart af undervisning

Seneste melding fra Politiet er, at man som udgangspunkt gerne må være flere end 10 personer på samme matrikel, hvis der ikke er flere end 10 personer samlet til samme aktivitet. Det betyder, at der f.eks. godt kan foregå undervisning/træning/motionering (både elevskole og privat) på flere udendørsbaner af gangen, samtidig med at der opholder sig personer f.eks. i stalden, på folden, på parkeringspladsen, osv., hvis der fortsat ikke er flere end 10 personer samlet pr. aktivitet/sted/facilitet.

Ud fra denne betragtning, har Rideklubben Birkens valgt at genoptage holdundervisningen mandag den 4. maj 2020, og åbner samtidig op for, at udefrakommende kan deltage i privatundervisning.

Der vil i forbindelse med opstart af undervisningen, være mange ekstra opgaver for personalet, både før, under og efter undervisninger. Udstyr skal løbende rengøres, og det er kun rideskolens personale der må bringe heste ud og ind af stalden og står dermed både for at sadle hestene op og af. Vi er derfor nødt til at starte undervisningen op med de hold, hvor vi ved, at alle elever er ”selvkørende” og ikke er afhængige af hjælp fra andre. Desuden kan hestene have lidt ekstra energi, når de har stået stille og undervisningen derefter kommer til at foregå ude.

Når det er forsvarligt, åbner vi selvfølgelig op for undervisning af de øvrige hold.

Undervisningen genoptages for de elever der rider på hold inden for nedenstående tidsrum:

Mandag: kl. 17.00 - 21.30
Tirsdag:   kl. 17.00 - 18.00 og 19.00 - 21.00
Onsdag:  kl. 15.00 - 16.00 og 18.30 - 21.00
Torsdag:  kl. 16.00 - 21.00
Fredag:   kl. 15.00 - 18.00

Har du spørgsmål til ovenstående så send en mail til formand@rideklubbenbirken.dk eller ring på 40132002.
 

Vigtige informationer !!!

Desværre er der stadig en række forholdsregler. Herunder er informationer som du skal læse, inden du igen kommer til undervisning på Birken.

Hvad er der adgang til?
Man må ifm. "sports- og fritidsaktiviteter" kun være udendørs. Der er derfor IKKE adgang i stalde, hal og caféen. 

Hvad skal jeg gøre når jeg kommer til undervisning?
Kom kun 5 min. før undervisningen starter og tag hjem så snart at undervisningen er slut.
Der er monteret en ny vask ved hovedindgangen. Vask hænderne grundigt med sæbe. Derefter skal du udendørs gå ned for enden af elevstalden, hvor en hest gøres klar til dig.
Du skal ride med handsker og det vil være en god ide, at vaske dine handsker når du har været til undervisning.
Vær opmærksom på at hestens udstyr kan være en potentiel smittekilde. Undgå indirekte smitte - rør dig ikke i ansigtet.

Er der håndsprit?
Der er opsat sprit forskellige steder til fri afbenyttelse. Både elever og forældre opfordres til at spritte hænder – SPRIT SPRIT SPRIT

Kan jeg have min familie og venner med til undervisning?
Nej - vi opfordrer stadig til, at der ikke kommer flere end nødvendigt, og at I tager hjem igen, når undervisningen er overstået. Er der for mange ved ridebanen, kan man evt. vente i bilen.

Kan jeg låne ridehjelm og sikkerhedsvest?
Nej - du kan ikke låne af klubben – som det er nu, skal du bruge dit eget udstyr.

Hvor afholdes undervisningen?
Alt undervisning foregår udendørs.
Kommer det til at regne så meget, at der ikke kan rides på banerne, bliver vi desværre nødt til at aflyse undervisningen. Det annonceres så hurtigt som muligt på rideklubbens facebookside.

Må jeg komme udefra med min hest?
Ja – område til af og pålæsningssted er markeret med gult på oversigtskortet. Husk afstand til baner og til hinanden. Du sadler op og af ved traileren og kører når du er færdig.

Se oversigtskort her

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan komme til undervisning?
Vi vil gerne, at man husker at melde afbud, hvis du ikke kan komme til undervisning. Send en SMS til Jens på 40274440 – gerne dagen før.

Oversigtskort
Kortet viser hvor du må parkere din hestetrailer og hvor håndvask og håndsprit er placeret.

Se oversigtskort her

HUSK - HUSK - HUSK

Har vi husket at skrive det hele?
Nej – det har vi næppe, så har du spørgsmål, så kontakt os på formand@rideklubbenbirken.dk eller ring på 40132002.