Rideklubben Birken

 

VELKOMMEN TIL RIDEKLUBBEN BIRKEN

- En rideklub med plads til alle

 
Vi starter efter sommerferien den 10. august 2015
 

Ridelejr for de små ryttere.

Ridelejr 2015 - for Birken´s små ryttere

I år har vi valgt at lave en ridelejr for de lidt mindre ryttere, dvs. dem der ikke er store nok til den Ridelejr der afslutter sæsonen. Hensigten er, at der skal blive et fællesskab mellem alle børnene på Birken.
 
Ridelejren vil foregå d. 29 august 2015.
Ankomst til Birken vil være kl. 9.30, og afhentning vil ske kl. 20.00, hvor der vil være kaffe og kage.
Prisen for ridelejren vil være 200 kr.
 
Skal indbetales på kto. 9261—3050783927, husk at påfører navn.
 
Under hele lejren vil der være voksne og hjælpepiger tilstede, som vil hjælpe, ligesom de plejer til normal undervisning.
 
Aktiviteterne på lejren vil bl.a. være:
                      Ridning
                      Hestevognskørsel
                      Orienteringsløb
                      Osv.
Der hænger en liste på opslagstavlen, hvor i skal skrive jeres navn.
 
Sidste tilmelding  vil være … d. 20 august 2015
Vi håber selvfølgelig på at se så mange af jer som muligt.

1. august 2015

Information fra bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har sat gang i to store opgaver:

1. Anskaffelse af nyt system til medlemshåndtering, regnskab og hjemmeside....
2. Energiforbedrende tiltag på Birken


Ad 1.
Bestyrelsen har i lang tid brugt rigtig mange ressourcer på at håndtere opgaver vedr. økonomi og medlemmer i flere forskellige systemer. Vi har derfor undersøgt mulighederne for at få ét system til håndtering af alle opgaverne. Bestyrelsen har efter gennemgang af flere systemer valgt en løsning fra virksomheden Klubmodul.

Anskaffelse og implementering af løsningen kommer til at koste en del og vi kommer til at bruge mange timer på opgaven. Birken har ansøgt Den Jyske Sparrekasse om tilskud og har fået et økonomisk flot bidrag til anskaffelsen. Tiden til implementering af regnskabsprogrammet og medlemshåndtering skal primær findes i bestyrelsen, mens vi ved tilpasning og implementering af ny hjemmeside vil inddrage forskellige af Birkens medlemmer.

Med løsningen får Birken bl.a. bedre mulighed for

- at sikre korrekte oplysninger på medlemmerne
- at styre medlemmerne på de enkelte hold inkl. ventelister
- at oprette og håndtere aktiviteter og begivenheder
- at bruge online betaling
- at støtte bestyrelse og udvalg i opgavehåndtering
- at opbygge og vedligeholde ny hjemmeside inkl. integrationerne til Facebook, aktiviteter på Birken, diverse referater, online tilmelding etc.
- at kommunikerer med medlemmerne via mail og sms
- at have direkte integration mellem ovenstående og regnskabssystemet


Ad 2.
Viborg Idrætsråd havde i foråret en pulje, hvor klubhuse kunne ansøge om midler til energiforbedrende tiltag.

Birken har i den forbindelse fået tilskud til en ny centralvarme løsning og etablering lavenergibelysning i dele af vores bygninger. For at få udbetalt tilskuddet skal løsningerne være etableret i 2015.

Der nedsættes snarest en mindre hurtig arbejdende arbejdsgruppe som skal sikre, at der laves en plan for installation af ny centralvarme løsning
 
1. august 2015
 
 
 
 
 
Rideklubben Birken | CVR: 72778014 | Herredsvejen 3, 8832 Skals - Danmark | Tlf.: 8669 4440